Regulamin biblioteki

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy placówki oraz rodzice w godzinach pracy biblioteki.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać następująco:
• Literaturę piękną i czasopisma można wypożyczać do domu.
• Na miejscu w bibliotece można czytać encyklopedie, słowniki, czasopisma.
• Na lekcjach, po wypożyczeniu dowolnych materiałów przez nauczyciela.

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki. Po ich przeczytaniu i zwróceniu można pożyczyć następne.

4. Książki powinny być natychmiast zwrócone po ich przeczytaniu, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu wypożyczenia.

5. Brak zwrotu w terminie grozi uczniom karą w postaci uwagi w ocenie zachowania .

6. Brak rozliczenia z biblioteką w dniu zakończenia roku szkolnego lub w przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego grozi zatrzymaniem przez placówkę świadectwa lub innych dokumentów czytelnika.

7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić takie same lub inne wskazaną przez bibliotekarza.

9. Z komputerów w pracowni ICM uczniowie mogą korzystać przed lekcjami i po lekcjach, a nauczyciele dowolnie w godzinach pracy biblioteki. Nauczyciele mają pierwszeństwo przed uczniami.

10. Bibliotekarz drukuje na potrzeby nauczycieli tylko materiały biblioteczne.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.