certyfikaty

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

Przechwytywanie3

ROK SZKOLNY 2014/2015


ROK SZKOLNY 2013/2014


ROK SZKOLNY 2012/2013


ROK SZKOLNY 2011/2012

 


ROK SZKOLNY 2010/2011

certyfikat 11 (2) (721x1024)


ROK SZKOLNY 2009/2010


ROK SZKOLNY 2008/2009


ROK SZKOLNY 2007/2008


ROK SZKOLNY 2006/2007

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie dla SP 15

9 września 2011r. podczas posiedzenia Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Rybniku wraz z trzema innymi szkołami z województwa śląskiego otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.
SP 15 w Rybniku jest pierwszą placówką w Mieście Rybniku posiadającą ten certyfikat. Wręczenie certyfikatu z rąk Ministra Edukacji Narodowej miało miejsce w październiku 2011 roku w Warszawie.
O nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie mogą ubiegać się szkoły wszystkich typów, które należą do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadają certyfikat tej sieci co najmniej przez 3 lata.
Certyfikat nadawany jest na okres 5 lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się ponownie o jego nadanie.
Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie z rąk Pani Minister Katarzyny Hall odebrała nauczyciel przyrody -koordynator programu Pani mgr Adrianna Czech oraz ówczesna dyrektor SP-15 mgr Alicja Bartkowiak.
W ramach Szkoły Promującej Zdrowie 15 maja 2012 r. Szkole Podstawowej nr 15 im. ks. Konrada Szwedy odbyła się wizyta studyjna, organizowana w ramach programu pt. „Edukacja i Kultura”. Uczenie się przez całe życie: Promocja zdrowia w szkołach – Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”. W spotkaniu wzięło udział jedenastu przedstawicieli instytucji, związanych z edukacją, opieką zdrowotną i pomocą socjalną z siedmiu europejskich krajów. Szkoła Podstawowa nr 15 pokazała gościom prezentację na temat Rybnika, a także programy edukacyjne realizowane w szkole: „Trzymaj Formę”, „Przyjaciele Zippiego”, „Szkoła bez przemocy” czy „Szkoła Dobrych Pomysłów”. Dodatkowo dzieci przygotowały program artystyczny w języku angielskim.
Podczas edycji tego przedsięwzięcia szczególny nacisk kładziono na prezentację programów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, realizowanych przez szkoły i placówki, które przyczyniają się do wzrostu tzw. dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz rozwijania umiejętności życiowych dzieci i młodzieży.

certyfikat 6 (2) (900x1280)


ROK SZKOLNY 2005/2006

certyfikat 15 (2) (722x1024)