Logopeda

Zajęcia logopedyczne w ZSP nr 13 prowadzi mgr Edyta Palm.

 W szkole odbywają się w:

wtorki

10.40 – 17.00

piątki

11.30 – 15.00