Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach programu „Z matematyką na ty”

Drukuj
W naszej szkole rusza projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej : „ Z matematyką na TY. Edukacja matematyczno- przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226  do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

W ramach zajęć dodatkowych proponujemy:

  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające matematyczno-przyrodnicze
  •  Zajęcia dodatkowe w zakresie kodowania i robotyki z wykorzystaniem klocków Lego WeDo i Lego Mindstroms.
  • Zajęcia psychoedukacyjne uzależnione od zdiagnozowanych potrzeb .

Zajęcie będą realizowane w cyklach edukacyjnych, dla których liczba godzin dla danej grupy będzie uzależniona od zapotrzebowania ze strony uczniów.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko wzięło udział w dodatkowych zajęciach, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem umieszczonym na stronie  http://zsp13.rybnik.pl/szkola/ w zakładce „Z  matematyką na TY” oraz dostarczyć do szkoły komplet umieszczonych tam dokumentów aplikacyjnych dla rodzica.