Plan pracy pedagoga szkolnego

Drukuj

Pedagog zaprasza: 

PONIEDZIAŁEK       9.00 – 11.00

WTOREK                8.00 – 12.00

ŚRODA                   9.00 – 12.00

CZWARTEK            ——————

PIĄTEK                   8.00 – 11.00

Poza godzinami pracy pedagoga nauczyciel dostępny na świetlicy szkolnej.

 

Funkcję pedagoga szkolnego w naszej szkole pełni pani Michalina Kłosek.
Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania , pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ

Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:
• Trudności w nauce
• Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśnicza
• Kłopoty osobiste i rodzinne
• Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.

Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ POSTARAM SIĘ POMÓC.
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.