Dodatkowe dni wolne 2017/2018

Drukuj
Na podstawie: rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

 W tych dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńcze.

3 dni – egzaminy gimnazjalne – terminy ustali dyrektor OKE

3 dni – rekolekcje

30  IV  2018r. (poniedziałek)        

01  VI  2018r. (piątek)   

 

 

Zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu  11.09.2017 r.

Zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski w dniu  11.09.2017 r.