Regulamin Pracowni Językowej

Drukuj
Pracownia językowa powstała, aby usprawnić pracę na lekcjach języka angielskiego oraz innych przedmiotach szkolnych. Jej wyposażenie stanowi mienie szkoły i powinno być szanowane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W pracowni należy:

1. Przebywać jedynie w obecności nauczyciela (wyjątek stanowią uczniowie, którzy pozostają na polecenie nauczyciela),
2. Zdejmować plecaki z ramion i nieść je przed sobą,
3. Zajmować stałe miejsca,
4. Dbać o porządek i ład na swoim stanowisku,
5. Zachowywać się spokojnie i rozważnie,
6. Korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie na polecenie nauczyciela,
7. Zakładając słuchawki, mikrofony ustawiać na wysokości ust oraz w oddaleniu od ust,
8. Po skorzystaniu ze słuchawek, odwiesić je na swoje miejsce,
9. Zgłaszać natychmiast wszelkie zauważone usterki nauczycielowi prowadzącemu lekcję i opiekunowi pracowni.
W pracowni nie wolno:

10. Manipulować przy sprzęcie,
11. Zakładać samowolnie słuchawek,
12. Krzyczeć, kichać i kasłać do słuchawek oraz prowadzić innych rozmów z kolegami niż te, które są związane z tematem lekcji,
13. Niszczyć stanowisk, śmiecić,
14. Podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzeń,
15. Spożywać posiłków ani pić napojów,
16. Przestawiać, wynosić ani wnosić żadnych sprzętów bez zgody opiekuna pracowni,
17. Dotykać i niszczyć dekoracji.

18. Pomoce znajdujące się w pracowni, jak słowniki, książki, gazety czy płyty mogą zostać wypożyczone przez uczniów – w tym celu należy zgłosić się do opiekuna pracowni lub bibliotekarza.
19. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu materialnie odpowiada osoba, która je spowodowała.
20. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

 

Regulamin wchodzi w życie  25.01.2016