„Zielona Pracownia” – projekt

Drukuj

18 listopada 2015r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, wręczył dyplomy 21 szkołom, które zostały nagrodzone za najlepszy projekt ekopracowni. Celem projektu jest modernizacja sali przyrodniczej polegającej na wyposażeniu jej w nowoczesny sprzęt tj.komputery, tablice interaktywne, mikroskopy, meble, w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych z przyrody na II etapie edukacyjnym z zastosowaniem nowatorskich metod pracy. W pracowni odbywać będą się: również zajęcia dodatkowe w ramach kółka ekologicznego” Młody ekolog”- dla uczniów klas IV -VI oraz zajęć lekcyjnych z zakresu przyrody i ochrony środowiska dla uczniów klas I-III.
Spośród zgłoszonych 53 projektów, nasza szkoła znalazła się w grupie 21 nagrodzonych placówek ( wśród 2 szkół z Rybnika) i tym samym otrzymała nagrodę finansową w wysokości 5160zł na realizację projektu ekopracowni w roku szkolnym 2015/2016.
Projekt powstał z inicjatywy dyrektora Iwony Porębskiej we współpracy z nauczycielem przyrody Alicją Bartkowiak.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej części konkursu Zielona Pracowania, do którego również przystąpiliśmy.

bez tytułu

Zdjęcie:  Pani dyrektor mgr Iwona Porębska w towarzystwie wiceprezydenta Miasta  Rybnika Pana Wojciecha Świerkosza odbiera z rąk Prezesa Zarządu   WFOŚiGW w Katowicach Andrzeja Pilota dyplom za zwycięski projekt „Ekozakątek”

Więcej informacji na stronie : www.rybnik.com.pl/wiadomosci,laureaci-konkursu-zielona-pracownia_projekt-zostali-nagrodzeni,wia5-3284-28800.html

 

W styczniu 2016 roku został rozstrzygnięty  II etap konkursu na utworzenie szkolnych ekopracowni zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nasz zespół znalazł się w gronie 24 finalistów z województwa śląskiego w  konkursie „Zielona Pracownia”, którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Przy ocenie wniosków liczył się pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, multimedialnych oraz dostosowanie do grup wiekowych i wykorzystanie jej przez jak największą liczbę uczniów.

Na jej wyposażenie otrzymaliśmy 27.219,20 zł.