Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący                                 Małgorzata Kuligowska  (SP15)                 
Z-ca przewodniczącego P37 Ewa Kuś                                                        
Z-ca przewodniczącego G4 Marek Buchalski                                          
Sekretarz P37 Joanna Juraszczyk                                        
Sekretarz SP15 Szymon Chowaniak                                     
Sekretarz G4 Beata Rusinek                                              
Skarbnik SP15 Małgorzata Wójcik                                       
Skarbnik G4 Marzena Piecha                                           
   

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Marta Bekas (SP15)            
Członek I – Joanna Kaczmarska (P37)              
Członek II – Monika Breguła (G4)                    

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018 uchwaliła wysokość dobrowolnej składki na  rzecz  Rady  Rodziców w kwocie 100,00 zł  za cały rok szkolny.

Składkę jednorazowo prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31.10.2017r.

Możliwość wpłaty w II ratach:

  1. I rata  do 31.10.2017r.
  2. II rata do 16.02.2018r.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszego zespołu (P37; SP15; klasy gimnazjalne) wpłata za:

–  drugie dziecko wynosi 50% składki

–  trzecie i kolejne – zwolnione ze składki.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto bankowe:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 13 w Rybniku w Rybnickim Banku Spółdzielczym   

Nr rachunku: 38 8455 0000 2001 0035 7016 0001

w tytule przelewu podając: Składka RR,  imię i nazwisko dziecka , klasę  oraz  SP 15.

Za uregulowanie powyższej należności w wyznaczonym terminie serdecznie dziękujemy.

 

                                       Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                                                                                          Małgorzata Kuligowska

 Przechwytywanie

 

 

1.09. 2017 r.                                                            sporządziła : Małgorzata Wójcik

 

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z dyrekcją.

Dokumenty do wglądu u Skarbnika ZSP nr13