Organizacja

ORGANIZACJA

   Organem prowadzącym Przedszkole nr 37 w Rybniku jest Miasto Rybnik. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

REKRUTACJA
   Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia rodziców pracujących, spełniające wymagania określone w Statucie Przedszkola, do 6 roku życia. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 osób.
   Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, w wyznaczonym przez Urząd Miasta Rybnika terminie.
   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
   Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje poprzez nabór elektroniczny ogłaszany na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl. na której należy się zarejestrować i zalogować, oraz wypełnione, wydrukowane, podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie należy złożyć w przedszkolu.
Nabór następuje w miesiącu marcu.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

GODZINY

CZYNNOŚCI

 

6.30 – 8.00

Zajęcia relaksacyjne poza podstawą programową

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, organizacyjne.

 

8.00 – 9.00

Zajęcia podstawy programowej

Czynności samoobsługowe i organizacyjne. Zabawy i ćwiczenia poranne.

Śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne, gry i zabawy realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 12.00

Gry i zabawy swobodne oraz organizowane przez nauczyciela w sali, ogrodzie przedszkolnym, spacery, kontakty indywidualne.
Przygotowanie do obiadu, obiad.

12.00 – 13.00

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i opiekuńcze, gry i zabawy swobodne.              Leżakowanie-Maluchy  (do godz. 13.30)

13.00 – 14.00

Zajęcia relaksacyjne poza podstawą programową

Zajęcia dodatkowe

Czynności samoobsługowe i organizacyjne. Podwieczorek.

14.00 – 16.30

Gry i zabawy swobodne. Zabawy na placu  przedszkolnym  (zależnie  od pory roku ). Rozchodzenie się dzieci do domu, kontakty indywidualne z rodzicami.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

RELIGIA: LIC. Jolanta Rudka

Harmonogram zajęć:

Starszaki I: wtorek 14.00-14.30, piątek 14.00-14.30

Starszaki II: poniedziałek 13.00-13.30, wtorek 13.00-13.30

Klasa „0”1: wtorek 13.30-14.00, piątek 13.00-13.30

Klasa „0”2: poniedziałek 13.30-14.00, piątek 13.30-14.00

 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PROFILAKTYKĄ WAD POSTAWY: 

  MGR BEATA PRUS – DOBRZANIECKA

Harmonogram zajęć:

Maluchy I: środa 10.30-11.00

Maluchy II: wtorek 10.30-11.00

Średniaki: piątek 11.00-11.30

Starszaki I: wtorek 11.00-11.40

Starszaki II: poniedziałek 11.00-11.40

Klasa „0” 1: środa 13.00-13.45

Klasa „0”2: wtorek 12.00-12.45

 

JĘZYK ANGIELSKI: LIC. KATARZYNA BOMBIK 

Harmonogram zajęć:

Maluchy I: poniedziałek 10.15-10.30, czwartek 10.45-11.00

Maluchy II: środa 10.00-10.30

Średniaki: poniedziałek 13.00-13.20, piątek 12.00-12.20

Starszaki I: środa 11.00-11.30, czwartek 12.00-12.30

Starszaki II: środa 10.30-11.00, piątek 11.00-11.30

Klasa „0” 1: wtorek 10.50-11.20, środa 12.00-12.30

Klasa „0”2: poniedziałek 10.50-11.20, czwartek 11.00-11.30