ZEBRANIA RODZICÓW

Drukuj
       
W dniu 07 marca 2018r. o godzinie 16.00 w budynku przedszkolnym
odbędzie się zebranie rodziców dzieci kandydujących
w naborze elektronicznym na rok szkolny 2018/2019,
oraz dla rodziców dzieci 6-letnich( Zerówka ) dotyczącym naboru
elektronicznego do szkół podstawowych.
W tym samym dniu tj. 07 marca o godzinie 17.00 odbędą się zebrania
wszystkich grup przedszkolnych w poszczególnych salach dydaktycznych.